Đầu báo nhiệt

Đầu báo nhiệt (Heat Detectors)

Đầu báo nhiệt sử dụng cảm biến nhiệt là một trong 3 loại công nghệ chính được sử dụng rộng rãi trong hệ thống báo cháy (3 công nghệ gồm: khói, nhiệt, phân tích bước sóng hay bức xạ). Đầu báo nhiệt được thiết kế dựa theo 2 tiêu chuẩn chính.

- EN54-5 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 54

- FM 3210 / Hoặc UL 521 theo chuẩn Mỹ của tổ chức ANSI Nguồn (1)

Đầu báo nhiệt có thời gian đáp ứng chậm hơn so với đầu báo khói và đầu báo công nghệ bức xạ (Nguồn NFPA 72, 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu báo nhiệt chia làm 2 loại chính

- Loại Non-Resetlable (Như dây nhiệt loại chập, hoặc các cảm biến chỉ sử dụng 1 lần)

- Loại Resetable (Loại này thường được áp dụng chính cho loại Spot-tupe).

Có 2 công nghệ chính trong đầu báo nhiệt là: đầu báo loại nhiệt độ cố định và đầu báo loại nhiệt độ gia tăng vì vậy trên thị trường sẽ tồn tại 2 loại sản phẩm chính:

a) Đầu báo nhiệt loại nhiệt độ cố định.

b) Đầu báo nhiệt loại nhiệt độ cố định kết hợp gia tăng, loại này có ưu điểm là có thời gian đáp ứng tốt hơn và nhanh hơn đầu báo nhiệt.

CÁCH LẮP ĐẶT

Có ít nhất  3 thông số quan tâm khi lắp đặt đầu báo nhiệt: khoảng cách các đầu báo và ngưởng nhiệt độ, và điều kiện làm việc của môi trường lắp đặt (Nhiệt độ, độ ẩm,...)

Khoảng cách lắp đặt đầu báo nhiệt tùy thuộc vào độ cao, quy định theo NFPA 72 - 2016, trang 100.

Cách đọc bảng tra.

Cần hiểu rõ khoảng cách cơ bản hỗ trợ bởi nhà sản xuất ở độ cao 3m, thông thường là 7m (Thông số này tùy theo nhà sản xuất)

Nếu đầu báo gắn ở độ cao 0-3.0m thì khoảng cách là 1 x 7m = 7 m

Nếu đầu báo gắn ở độ cao 8.5m-9.1m thì khoảng cách là 0.34 x 7m = 2.38 m

Cách bố trí đầu báo trên mặt bằng:

Cách lắp đầu báo trên trần phẳng và trần dốc nghiêng (Theo NFPA 2016)

Khi chọn một đầu báo nhiệt lắp đặt tại một khu vực, nhà thiết kế cần quan tâm đến nhiệt độ hoạt động của môi trường. Tùy theo từng môi trường lắp đặt mà lớp nhiệt độ được chọn cho phù hợp.

Các lớp nhiệt độ dựa theo EN54-5

Manufacturers may optionally give additional information concerning the type of response exhibited by the detector, by adding the suffix S or R to the above classes1). Detectors, which are marked with the letter S or R as a suffix to the class marking, shall be tested in accordance with the applicable test, specified in clause 6, and shall meet the requirements of that test, in addition to the tests of clause 5.

Trên thị trường tồn tại 2 loại đầu báo nhiệt

-        Đầu báo nhiệt được chọn cho 1  lớp nhiệt độ trong dãy A1, A2, B, C, D, E, F, G

-        Đầu báo nhiệt được tích hợp 1 nhóm nhiệt độ A1, A2, B, người dùng có thể tùy chọn thông qua DIP Switch hoặc thông qua lập trình từ tủ báo động.

Ví dụ tham khảo data sheet của một hảng.

Chú thích dẫn nguồn:

(1): (Tham khảo: http://ulstandards.ul.com/standard/?id=521_7)