HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Sự ra đời của hệ thống báo cháy loại địa chỉ khắc phục một số nhược điểm của hệ thống báo cháy quy ước trước đây, đồng thời giúp việc giám sát và điều khiển trở nên thuận tiện hơn.

Sơ đồ dưới đây tóm tắt những khối chức năng cơ bản nhất của hệ thống báo cháy địa chỉ.

Các thành phần cơ bản

Ngõ vào

Môi trường truyền

Trung tâm xữ lý

Ngỏ ra

Multisensor (Heat, Smoke, CO)

Tủ báo cháy địa chỉ loại loop

Hiển thị báo cháy

Smoke Detector

Còi và đèn chớp

Heat Detector

Màn hình hiển thị phụ

Input monitoring

Beams

Relay Output

AHU

Flame Detector

Lift

ASD

Door Release

Gas Detector

Gas release

Liner Heat Detection (LHD)

Fire Call/SMS

 

 

Status monitoring

Pump

Màn hình giám sát MIMIC

Máy tính giám sát

 

Valves

Extinguisher Panel

Water level

Power