Hệ thống báo cháy

HỆ THỐNG BÁO CHÁY

 Nguyên nhân

 Hình tham khảo

 Lắp đặt thiết bị không đúng tiêu chuẩn.

 Hạng mục: Nút nhấn khẩn

 Hệ thống báo cháy địa chỉ

 Tham khảo: dự án nhà máy VinaK

 Đấu nối dây không đúng tiêu chuẩn.

 Hạng mục: Cáp tín hiệu, cáp nguồn báo  cháy

 Hệ thống báo cháy địa chỉ

 Tham khảo: dự án nhà máy VinaS

 Lắp đặt thiết bị không đúng tiêu chuẩn.

 Hạng mục: tủ báo cháy trung tâm

 Hệ thống báo cháy địa chỉ

 Tham khảo: dự án nhà máy VinaS.

 Lắp đặt thiết bị không đúng tiêu chuẩn.

 Hạng mục: Còi báo cháy

 Hệ thống báo cháy địa chỉ

 Tham khảo: dự án nhà máy VinaS

 (Tham khảo cách lắp đặt đúng)

 Lắp đặt thiết bị không đúng tiêu chuẩn

 Hạng mục: Module

 Tham khảo: dự án kho N