Tham khảo

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ
Sự ra đời của hệ thống báo cháy loại địa chỉ khắc phục một số nhược điểm của hệ thống báo cháy quy ước trước đây, đồng thời giúp việc giám sát và điều khiển trở nên thuận tiện hơn.

Tham khảo