Dự án

Nhà máy giấy Kraft Vina

Địa chỉ
: Mỹ Phước, Bình Dương
Chủ đầu tư
: Kraft Vina
Thời Gian
: 2009 - 2010
Hạng mục
: Hệ thống an ninh, viễn thông

Dự án khác

Nhà máy Camoplast Solideal

Nhà máy Camoplast...

Địa chỉ: Số 135-136 VSIP2, tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết