Báo cháy độ nhạy cao

Báo cháy độ nhạy cao là một khái niệm tương đối xa lạ đối với một số người sử dụng trong lĩnh vực dân dụng.

Tuy nhiên khái niệm này không mấy gì xa lạ đối với các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu (Hay còn gọi là Data Centre), phòng máy chủ (Server) hoặc các phòng điều khiển. Trên thế giới có một số nhà sản xuất trong lĩnh vực này như sau:

  Báo cháy  độ nhạy cao VESDA

  http://xtralis.com/

  Báo cháy  độ nhạy cao  Honeywell

  https://www.systemsensor.com

  http://www.faast-detection.com/

  Báo cháy độ nhạy cao Securiton

  www.securiton.com

  Báo cháy  độ nhạy cao WAGNER
  Titanus Prosens (300m)
  Titanus Prosens 2 (560m)

  http://www.wagner-uk.com/products/

  Báo cháy  độ nhạy cao Simplex

  https://simplex-fire.com

  Báo cháy độ nhạy cao Kidde

  https://kidde-fenwal.com

  Báo cháy độ nhạy cao Statos Micra

  Stratos - Micra 25 (25m)
  Stratos - Micra 100 (100m)
  Stratos - HSSD 2 (250m)
  Stratos - EX (EExd)

  www.airsensetechnology.com

  Tham khảo:

  Báo cháy độ nhạy cao Fenwal
  ASD 160H (232 m2), IP50
  ASD 320 (929 m2), IP50
  Tham khảo: www.minhbao.com.vn

Ngoài ra có một số thương hiệu khác được OEM từ các nhà sản xuất khác như:

  • Bosch
  • Siemens.
  • Hochiki.
  • Johnson Control.